0 KG
PLASTIK INDSAMLET

For hvert produkt du køber, fjerner du 15 plastikflasker!

En plastik positiv mission:

Plastikforurening i verdenshavene er unægtelig en af de største udfordringer, vi står overfor i nyere tid. Den faretruende store mængde af plastik i vores vandsystem forurener vores strande, truer vores dyrebestand og forgifter vores drikkevand.

“På nuværende tidspunkt estimeres den samlede mængde af havplast i cirkulation til at være 150 millioner tons. Udover dette tilføres der 8 millioner tons ekstra hvert år.” 

Vi stiftede UPSTRÖM i februar 2020 med én mission: At bringe værdiskabende, teknologiske produkter på markedet, men med omtanke for vores planets velbefindende. 

Hver dag siden vi startede, har vi forsøgt at manifestere denne mission i vores forretning. Selv fra den spæde start var én af vores kriterier, for denne virksomhed, at integrere miljømæssige tiltag i vores forretningsmodel. 

På de første 7 måneder havde vi implementeret tiltag såsom anvendelse af miljøskånende materialer, samt plastikfrie produkter og emballager, for at reducere dét aftryk vi sætter på verden.

Udover ovenstående tiltag blev UPSTRÖM en plastik positiv virksomhed i 2020.

Hvad betyder plastik positiv?
At være plastik positiv betyder, at man fjerner mere plastik fra verden, end man producerer og udleder.

Upström-plastik-positiv

For hvert produkt du køber, fjerner du 15 plastikflasker

I 2020 finansierede vi i samarbejde med vores kunder
indsamlingen, og genanvendelsen, af 1,5 tons ocean bound plastik. Dette er tilsvarende 75.000 plastikflasker eller 15 plastikflasker for hvert solgte produkt.

Med dette tiltag fjerner vi langt mere plastik, end vi i 2020 har produceret, hvilket gør os til en plastik positiv virksomhed. 

I 2021 har vi et konkret mål om at fortsat indsamle & genanvende 15 plastikflasker for hvert solgte produkt. 

 

Vi beskytter verdenshavene fra plastik og giver udsatte mennesker bedre vilkår

Alt plastik fjernes i samarbejde med Plastic Bank, der har skabt et helt unikt økosystem, der reducerer plastikforurening samt fattigdom i de områder, hvor de arbejder. Dette har de gjort ved at gøre indsamling og genbrug af plastik til en profitabel forretning for nogle af de mest udsatte mennesker på Haiti, Filippinerne samt Indonesien. På disse tre destinationer er der over 21.000 mennesker, der bidrager til indsamlingen.

Det fungerer således, at plastikken indsamles på kyster, og ved vandløb, af lokale beboere. Herefter kan de lokale ”collectors”, som de kaldes, udveksle alt det indsamlede plastikaffald til lokal valuta ved opstillede genbrugsstationer.
På denne måde kan den lokale befolkning hjælpe med at reducere den stigende mængde af plastikforurening og samtidig skabe et bedre liv for dem selv og deres familier.

Hvad sker der med det indsamlede plastik?

Efter indsamlingen af plastikaffald køres det til store genbrugsanlæg, hvor plastikket renses, sorteres og nedbrydes til granulat. Herefter sælges plastikgranulatet til virksomheder, der giver ”affaldet” nyt liv i form af diverse produkter.

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at undersøge, hvordan vi kan bruge genanvendt plastik i produkter og delkomponenter, hvor andre og mere miljørigtige materialer ikke kan erstatte det. På denne måde vil vi på sigt skabe en cirkulær økonomi.

Add to cart