Genbrug dit elektronik

Indflydelsen af elektronikaffald

I dag, den 14. oktober, hylder vi den internationale dag for elektronikaffald, der for første gang blev introduceret af WEEE-forummet i 2018. Det gør vi ved at belyse de menneskeskabte problemer, som den øgede strøm af elektronikaffald har medført i årenes løb.

WEEE og elektronikaffald

WEEE er en global forening, der sammen med sine medlemmer søger at fremme producentansvar og politikker for effektiv håndtering af e-waste, eller elektronikaffald.

Den internationale dag for elektronikaffald har til formål at øge bevidstheden om farerne ved elektronisk affald og fordelene ved genbrug. I år er temaet UDDANNELSE; ved at lære unge, såvel som gamle, om de alvorlige problemer med e-waste kan vi nemlig klæde en ny generation af miljøvenlige forbrugere på. Dog kræver formidlingen af dette budskab en stor indsats.

På trods af, at vi bruger elektronisk udstyr mere end 6 timer dagligt ved 44% ikke, hvordan de ansvarligt genbruger deres elektronikaffald. Herunder ved 36% heller ikke, at elektronik kan genbruges.

Dette burde alarmere os alle, da den globale mængde af e-waste steg med 21% i 2019 og dermed nåede et rekord højt niveau på 53,6 millioner tons ifølge en ny FN-rapport. Da kun 17,4% af vores elektronikaffald genanvendes korrekt, er dette nu verdens hurtigst voksende affaldsstrøm. 

Elektronikaffald

Men hvad er så konsekvenserne af denne dårlige håndtering af vores elektronikaffald?

  1. Vi udleder 71 millioner tons CO2 ud i atmosfæren.
  2. Vi tømmer kloden for kritiske ressourcer. 
  3. Vi afbrænder og udsmider værdifulde materialer fra vores forsyningskæder, der udgør en værdi af over 57 milliarder USD om året.

Hvordan påvirker elektronikaffald vores helbred?

Som om de økonomiske- og miljømæssige konsekvenser ikke er slemme nok, så har den dårlige håndtering af e-waste også alvorlige konsekvenser for vores helbred.

Elektronikaffald kan indeholde en række giftige komponenter såsom kviksølv, bly, cadmium, polybromerede flammehæmmere, barium og lithium.

Disse toksiner er kendt for at producere fosterskader og skader på hjerne, hjerte, lever og nyre samt på kroppens skelet, nervesystemer og reproduktionssystemer. 

Undlader man at genbruge, og i stedet afbrænder elektronikaffald, kan der frigives kræftfremkaldende dioxiner i luften, som vi indånder. E-waste, der dumpes på lossepladser, kan udlede toksiner i grundvandet, påvirke lokale akviferer og trænge ind i vores fødekæde. 

Selvom vi i Danmark er langt bedre til at genanvende vores elektronik end i udviklingslande, indskrænkes konsekvenserne ikke af landegrænser. Jo mere elektronikaffald vi udsmider, jo større er miljø- og sundhedsrisikoen for alle.

E-waste forventes at nå 74 millioner tons om året inden 2030. Vælger vi ikke at tage disse konsekvenser alvorligt, vil det påvirke vores børns og børnebørns sundhed.

Hvad kan du gøre?

Lad være med at smide ud:

Elektronik skal aldrig i skraldespanden. Dette gælder alt elektronik både små enheder og tilbehør såsom opladningskabler. De giftige kemikalier, der kan være i disse produkter skal for alt i verden ikke havne de forkerte steder. Det er både skadeligt for vores miljø og et spild af jordens ressourcer.

Donér til en ven, et familiemedlem eller en organisation:

Du kan blive overrasket over, hvem der kan få gavn af dit gamle elektronik. Mange mennesker har ikke råd til at udskifte sin telefon hvert andet år, så dit affald kan være en andens gave! Alternativt kan man også donere sit gamle elektronik til velgørenhed, den lokale skole eller andre nonprofit organisationer. 

Genanvend rigtigt:

I stedet for at smide dit gamle elektronik i skraldespanden så send det igennem de rette genanvendelseskanaler.

Du kan hjælpe med at reducere op til 70% af alle toksiner, der kommer ind på vores lossepladser, ved blot at bortskaffe dit elektronikaffald ansvarligt. Aflever det f.eks. ved din lokale genbrugsstation ved de afmærkede områder 

EU vil afskaffe Apples opladerkabler for miljøet

I løbet af 2020 har Europa-Parlamentet lagt massivt pres på Apple for at få dem til udfase deres opladerkabler til fordel for en fælles oplader, der kan bruges af alle typer af smartphones.

"Vi er ved at drukne i et hav af elektronisk affald."
Rosa Thun
Polsk repræsentativ i Europa-Parlamentet

EU-parlamentet ytrer, at der er et presserende behov for at lave lovgivningsmæssige regulativer, der kan mindske mængden af elektronisk affald og give forbrugerne mulighed for at træffe bæredygtige valg. I Europa estimeres det, at brugte opladerkabler årligt udgør 51.000 tons elektronisk affald.

En fælles oplader, der kan bruges på tværs af smartphonemodeller, samt andre elektroniske enheder, vil bidrage til at mindske mængden af elektronisk affald, da færre forskellige kabler vil være nødvendige, og den samme oplader vil kunne bruges flere steder.

På nuværende tidspunkt udgør elektronisk affald en af de størst voksende affaldsstrømme i verden sammen med bl.a. plastik. Alene i Europa estimeres den årlige mængde af elektronisk affald til at være 12,3 millioner tons og 50 millioner tons på verdensplan.

Reducer elektronisk affald med UPSTRÖM

Modsat opladerkabler til iPhone, Android, og andre typer smartphones, kan trådløse opladere fra UPSTRÖM oplade på tværs af smartphonemærker uanset om man har Apple, Samsung eller noget helt tredje.
Ikke nok med det så kan disse trådløse opladere også oplade andre Qi-enheder såsom Airpods 2 og Beoplay E8 2.0.

Snakker man om levetiden på en trådløs oplader kontra opladerkabler, er dette også en helt anden historie: Trådløse opladere nedslides langt langsommere end opladerkabler, da éns enheder oplades stationært. Herved er der ingen ledninger, der udsættes for bøj, knæk eller belastning.

Så hvorfor belaste miljøet, og din pengepung, ved at købe flere forskellige opladerkabler, når du kan nøjes med én enkelt trådløs oplader?

Add to cart