Bæredygtighed

Vores arbejde med FN’s verdensmål

FNs Verdensmål logo

I 2015 forhandlede FN’s Generalforsamling en plan for bæredygtig udvikling af samfundet. Planen hedder ”The 2030 Agenda for Sustainable Development”, og er en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten. I hjertet af planen er 17 overordnede verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal gennemføres inden år 2030.

I dag arbejder vi aktivt med 4 af FN’s verdensmål, som er tæt forbundet med vores virksomhedsmission, bæredygtighedsagenda og kerneværdier.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

FN’s 5. verdensmål drejer sig om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og piger.

Vi forsøger at inspirere til en kultur, der fremmer mangfoldighed, inklusion og lige muligheder for alle. Da disse overbevisninger er en integreret del af vores måde at arbejde på, er det vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere deler de samme værdier.

Når vi screener nye potentielle leverandører og producenter, er et af vores udvælgelseskriterier en mangfoldig ejerstruktur, hvilket betyder at vi favoriserer leverandører, der ejes eller ledes af kvinder eller minoriteter. På nuværende tidspunkt er hele vores forsyningskæde lokaliseret i Kina, hvor 35% af vores produktionsomkostninger lægges hos kvindeligt ejede producenter. 

Udover en mangfoldig ejerstruktur hos vores leverandører, er det også vigtigt for os, at de fostrer et sikkert, fair og etisk arbejdsmiljø. Vi har derfor udarbejdet et adfærdskodeks (Code of Conduct) for vores leverandører, der fastslår vores forventninger til, at leverandøren ikke diskriminerer køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politisk tilhørsforhold samt social eller etnisk oprindelse.

Det er gennem disse politikker samt vores eget etiske kodeks, vi søger at styrke og forbedre ligestilling mellem kønnene igennem i vores arbejde.

Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

FN’s 12. verdensmål drejer sig om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Vores planet har givet os en overflod af ressourcer, som vi har brugt til at skabe vidunderlige ting med og fremme vækst og velstand. Desværre er vores naturressourcer ikke uendelige og med en globalt voksende middelklasse, er det uundgåeligt, at der også vil være en stigning i efterspørgslen på forbrugervarer.

Dette verdensmål er kernen i UPSTRÖM og grunden til, at vi eksisterer. Vores ypperste formål er at finde nye bæredygtige måder at skabe værdifulde produkter på uden, at det går ud over vores planet og fremtidige generationer.

Dette tilstræber vi at gøre ved at designe produkter med den lavest mulige miljøpåvirkning. Dét gør vi blandt andet ved at forberede kvaliteten og dermed forlænge produkternes levetid. Vi reducerer mængden af materialer i produkter og emballager, vi anvender genbrugsmaterialer og benytter andre materialer med et lavere miljøaftryk, hvor muligt.

Desuden søger vi også at uddanne kunder og samarbejdspartnere om ansvarlig produktion, forbrug og bortskaffelse for at udvide den kollektive viden om dette emne.

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 13: Klimaindsats

FN’s 13. verdensmål handler om at tage affære i kampen mod klimaforandringerne og dens indvirkning på kloden.

Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur har gennemført en undersøgelse for at undersøge USA’s samlede udledning af drivhusgasser fordelt på økonomiske sektorer. De tre største drivhusgasudledere er transport 29 %, elektricitet 25 % og industri 23 %.

Det er indlysende, at virksomheder er ansvarlige for en stor del af de drivhusgasser, der udledes globalt. Og efter vores mening er det kun rimeligt, at virksomheder også tager ansvar for at træffe de rigtige valg for at bekæmpe klimaforandringerne.

Vores første skridt mod at bekæmpe klimaforandringerne er at nå vores mål om at blive en klimaneutral virksomhed før år 2025. Derefter vil vi fortsat arbejde på at reducere vores samlede CO2-udledninger og investere i teknologi, der kan fjerne kulstof fra luften. I sidste ende er vores mål at fjerne mere CO2, end vi udleder, og blive en klimapositiv virksomhed!

Klimaindsats

Verdensmål 14: Livet i havet

FN’s 14. verdensmål handler om bevarelse og bæredygtig brug af havene og marineressourcerne med henblik på bæredygtig udvikling.

Forurening af verdenshavene er et alvorligt problem i vores tid, og især plastik er til fare for livet i havet og økosystemerne. Det tager mere end 400 år for plastik at blive nedbrudt i naturen, og en foruroligende mængde på 8 millioner tons plastik ender i havene hvert år.

Ved køb af vores produkter har vores kunder bidraget til indsamling og genanvendelse af 1.500 kg plastik, der ellers var på vej ud i verdenshavene.

Det er Plastic Bank, som vi er teamet op med, der sørger for at indsamle og genanvende plastikken. Plastic Bank er en fantastisk organisation, der har sat sig for at rydde op og forhindre plastikforurening i udsatte områder i verden og samtidigt hjælpe mennesker, der lever under fattige kår.

Du kan læse mere om Plastic Bank her: https://plasticbank.com/about/

I 2021 knækkede vi koden til måden hvorpå vi kan omdanne plastaffald til nye produkter og etablerede en helt ny forsyningskæde til dette formål. Ved at bruge affaldsplast i vores nye produkter forsøger vi yderligere at forhindre affaldsstrømmen fra at ende i havene, på forbrændingen og på lossepladserne.

Livet i havet

Vores produktserier

Läder

LÄDER
LÄDER-serien er udarbejdet af genbrugspap og vegansk læder.

LÄDER

Trådløse opladere i vegansk læder

Hämp

HÄMP
HÄMP er udarbejdet i genanvendeligt aluminium og hampefibre

HÄMP

Trådløs oplader i hampefibre

Cirkulär

CIRKULÄR
CIRKULÄR-serien er udarbejdet i genbrugsplast som ABS, PET og PC.

CIRKULÄR

Produktserie i genbrugsplast