Bæredygtighed

Klimaaftryk

Hvad er drivhusgasprotokollen?

For at kunne beregne vores drivhusgasudledninger bruger vi GHG (Greenhouse Gas) protokollen ”Corporate Accounting and Reporting Standard”, som er den mest udbredte protokol på verdensplan, når det kommer til beregning af virksomheders drivhusgasudledninger. GHG-protokollen opdeler en virksomheds totaludledning i tre forskellige niveauer – disse kaldes ’scopes’.

Scope 1:
Inkluderer alle udledninger fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden herunder biler og andre køretøjer samt anlæg til lokal varme- og energiproduktion. Det kan f.eks. være gas eller olie til opvarmning eller proces.

Scope 2:
Inkluderer alle indirekte udledninger, der kommer fra dén energi virksomheden bruger til at holde deres faciliteter i gang med. Det gælder fx indkøbt elektricitet, opvarmning og nedkøling.

Scope 3:
Inkluderer alle andre indirekte udledninger, der kommer fra aktiver, som hverken ejes eller kontrolleres af virksomheden. Scope 3 dækker altså over alle aktiviteter i virksomhedens værdikæde, som er indirekte påvirket af virksomheden. Dette kan for eksempel være køb af varer og services, forretningsrejser og pendling, distribuering af varer, lejede aktiver og investeringer.

Vores CO2-emissioner i 2020

Scope 1

Scope 1: 0 tons CO2-emissioner
Da vi ikke ejer nogle fabrikker eller firmabiler, er vores totale scope 1-udledninger et fint, rundt nul! 

Scope 2

Scope 2: 0,16 tons CO2-emissioner
Hos UPSTRÖM ejer vi ingen fabrikker, men vi lejer et lille kontor på 40 m2, som er opvarmet og tilsluttet elnettet. I 2020 blev der udledt 0,159 ton CO2  på baggrund af den indkøbte elektricitet og 0,00019 ton på baggrund af den indkøbte varme

Scope 3

Vi ved, at vores scope 3 emissioner udgør størstedelen af emissionerne i vores klimaregnskab, og vi er i fuld sving med at få disse udregnet, så vi kan offentliggøre dem her på sitet!

Vores CO2-emissioner i 2021

Scope 1

Scope 1: 0 tons CO2-emissioner

Da vi fortsat ikke ejer nogen fabrikker eller firmabiler, er
vores totale scope 1-udledninger et fint og rundt nul!

Scope 2

Scope 2: 0,1725 tons CO2-emissioner

I 2021 udledte vi 0,17228 tons CO2 som følge af den købte elektricitet og 0,00022 tons blev udledt som følge af den købte varme.

Scope 3

Vi ved, at vores scope 3 emissioner udgør størstedelen af emissionerne i vores klimaregnskab, og vi er i fuld sving med at få disse udregnet, så vi kan offentliggøre dem her på sitet!

Vores produktserier

Läder

LÄDER
LÄDER-serien er udarbejdet af genbrugspap og vegansk læder.

LÄDER

Trådløse opladere i vegansk læder

Hämp

HÄMP
HÄMP er udarbejdet i genanvendeligt aluminium og hampefibre

HÄMP

Trådløs oplader i hampefibre

Cirkulär

CIRKULÄR
CIRKULÄR-serien er udarbejdet i genbrugsplast som ABS, PET og PC.

CIRKULÄR

Produktserie i genbrugsplast